Geniet van de verhoogde investeringsaftrek van 25%

Naar aanleiding van de corona-crisis is het normale tarief van de investeringsaftrek van 8% verhoogd tot 25 %. De investeringsaftrek laat toe een deel van de winst vrij te stellen van belastingen. Dit geldt voor nieuwe vaste activa zoals topografische instrumenten. Eenmanszaken en kleine ondernemingen kunnen aanspraak maken op dit fiscaal voordeel. Kleine ondernemingen zijn bedrijven die slechts één van de volgende criteria mogen overschrijden: minder dan 50 werknemers, maximum van 9 miljoen jaaromzet exclusief btw en maximum van 4,5 miljoen balanstotaal. Spreek hierover met je boekhouder en investeer nog in 2020!

Contacteer ons voor meer info of een demo!