Privacy Policy

We vinden de bescherming van je privacy uiterst belangrijk. We willen je zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. Hieronder vind je informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoelang wij ze bewaren, wat je privacy-rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen.

Wie wordt beschermd door dit privacybeleid?

Dit privacybeleid geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij als verwerkingsverantwoordelijke verwerken.

Wat betekent ‘verwerking van persoonsgegevens’?

Onder ‘verwerking van persoonsgegevens’ verstaan we elke verwerking van gegevens die je als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Over welke gegevens het dan precies gaat, lees je in punt 3 van dit privacybeleid. Het begrip ‘verwerking’ is ruim en dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van die gegevens.

Voor alle duidelijkheid, een verwerking van persoonsgegevens van business klanten is enkel aan de orde indien de business klant een natuurlijke persoon is, of - indien de business klant een rechtspersoon is - dan geldt het privacybeleid enkel voor de persoonsgegevens van de natuurlijke personen die wij in het kader van hun relatie met de business klant verwerken (zoals gemandateerden, contactpersonen en/of eindgebruikers).

M Technologies Belux NV/SA, met maatschappelijke zetel te Gontrode Heirweg 148b 9090 Melle, en ingeschreven bij de KBO onder nummer 869518688 (hierna “M Technologies Belux NV/SA”) is verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens. Dit betekent dat M Technologies Belux NV/SA het doel en de middelen voor de verwerking van je persoonsgegevens vaststelt.

Welke persoonsgegevens kunnen we verwerken?

De gegevens die u met ons deelt: We verwerken de persoonsgegevens die je ons zelf geeft.

De persoonsgegevens die onze systemen verzamelen voor het gebruik van onze producten of diensten.

Doelstelling van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor zuiver statistische doeleinden om het gebruik van de website te kunnen analyseren.

Contact

Voor meer informatie over dit privacybeleid, voor aanpassing van Uw privacyinstellingen of voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens kan je contact opnemen met: dpo@mtechnologies.be – Tel. +32(0)9 277 16 00.

Voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens door M Technologies Belux NV/SA, kan je je wenden tot:

VOOR BELGIË:

de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / contact@apd-gba.be / www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.