Taal:

Gebruik FLEPOS/WALCORS

SitePulse 20-HR

Gebruik van FLEPOS & WALCORS

FLEPOS – centimeternauwkeurige positiebepaling in Vlaanderen

De Flemish Positioning Service (FLEPOS) is een dienstverlening van Informatie Vlaanderen waarbij correctiesignalen afkomstig van navigatiesatellieten via mobiel internet worden verspreid. Deze correctiesignalen maken het mogelijk om overal in Vlaanderen een positie nauwkeurig te bepalen.
Het gebruik van de FLEPOS-diensten is volledig gratis, enkel de verbindingskosten tussen de gebruiker en FLEPOS zijn ten laste van de gebruiker.

Meer informatie over hoe je de gratis dienst gebruikt, vind je op hun website.

20140904 LGV BPL

WALCORS – centimeternauwkeurige positiebepaling in Wallonië

WALCORS (Wallonia Continuously Operating Reference System) is de permanente GNSS-dienst die het volledige gebied Wallonië voor zijn rekening neemt. 

23 GNSS-referentiestations zorgen ook hier voor een snelle en erg precieze positiebepaling. De dienst bestaat al sinds 2003 en werd in 2011 opgefrist om de verhoogde eisen tegemoet te komen met een kwalitatieve infrastructuur. 

Sinds 1 januari 2013 is deze dienstverlening niet langer publiek. Twee privéaanbieders DrivenBy en MoveRTK staan vandaag in voor deze service. Meer informatie over hoe je deze dienst gebruikt, vind je op hun website.

Buiten België – Trimble RTK correctieservices

Wie naast België vaak in het buitenland aanwezig is, kan gebruik maken van de Trimble RTK Correction Services. Door het gebruik van 4G-netwerken en satellieten kunnen realtime data de accuraatheid van jouw positiebepaling sterk verhogen. Om de beste oplossing te zoeken op maat van jouw vraag, neem je het best contact op met onze service. 

Contacteer ons